ProjectenAristonide school


Er is een landelijke organisatie van Aristonide Filosofische Consultatiepraktijken: in de Stichting De HoofdZaken zijn consultatiepraktijken verenigd die de Aristonide vorm uitoefenen. Als richtsnoer geldt het "klein Handboek"; dit boek (2de druk 2006) is bij de stichting te koop en hierin staan de specifieke aspecten van deze vorm van praktische filosofie-beoefening uitgeschreven.
Het boekje is bedoeld voor collegae die deze methodieken willen aanleren. Zowel individuele consulten als groepsgesprekken (geen "socratische" gesprekken; zie DEAP!) komen aan bod. Zie verder www.hoofdzaken.org