ProjectenDEAP


Onder deze naam, een afkorting van Debating Ethical Arguments among Professionals, is een procedure ontwikkeld waarmee een filosoof volgens een redelijk strak protocol beroepskrachten van diverse pluimage in gesprek kan brengen over beroepsethische vragen, zonder dat het gesprek verzandt in misverstanden.

Dit is een vorm van Moreel Beraad. In de afgelopen jaren is veel ervaring met scholing in en uitvoering van moreel beraad opgedaan; zie ook de Handleiding Moreel Beraad van Menno de Bree en Eite Veening; uitgeverij Van Gorcum 2012. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen.