ProjectenZin en zorg


Onder deze titel is een boek gepubliceerd met een model waarmee de godsdienst-psychologische en andere zingevings-dynamiek in opvattingen en overtuigingen wordt gesystematiseerd. Het gaat dan om 'levensverhoudingen', om posities in relaties tot 'het leven'/'het lot'/'de kosmos' en/of een Godheid.

Het model biedt de mogelijkheid om levensbeschouwelijke vraagstukken en ook persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkelingen ('bekeringen', 'geestelijke groei', 'verdieping', 'vervlakking') inzichtelijk te maken door in elke levensbeschouwelijke positie de relationele aspecten te onderkennen: het gaat immers altijd om een relatie tussen een/de mens enerzijds en een/De Ander ('God', 'het Zijn', 'de Kosmos' etc.) anderzijds.  

Onder de titel 'Zin en Zorg' is in november 2003 een boek gepubliceerd door uitgeverij Damon te Budel en is vanaf juli 2009 nog alleen via de praktijk verkrijgbaar (Zie voor de inhoudsopgave de pagina met Publicaties)