Praktijkadres en tarieven


Praktijkadres

Filosofische Consultatiepraktijk De HoofdZaak

dr E.P. Veening

G. Gossaertlaan 10

9721 XJ  Groningen

telefoon   (050) 527 22 48
internet   http://www.fcp-hoofdzaak.nl
e-mail      e.p.veening@wxs.nl

Tarieven en werkwijze particulieren

Telefonisch of per mail kan een eerste afspraak gemaakt worden voor een kostenloos oriëntatiegesprek. Dit kan eventueel telefonisch worden gevoerd. Van beide zijden kan dan worden nagegaan of de filosoof iets te bieden heeft waar de klant baat bij kan hebben.
Indien gewenst kan vervolgens een consultgesprek worden gevoerd. Daarvoor wordt in principe onderstaand tarief gehanteerd. De duur van de gesprekken staat niet van tevoren vast; soms blijkt een kwartier voldoende voor één consult, vaak zal het een uur of langer duren.

Na afloop van het gesprek wordt in principe niet direkt een nieuwe afspraak gemaakt. Als iemand een volgend consultgesprek wil voeren, dan kan zij of hij daartoe zelf een afspraak maken op het moment dat zij of hij de tijd daartoe rijp acht.

Het tarief is €18,00 per kwartier (geen BTW).

Men ontvangt na afloop van een consult een rekening die dan contant of giraal betaald kan worden.

Omdat het hier geen hulpverlenings- of geestelijke gezondheidszorg-praktijk betreft, worden de kosten door verzekeraars niet vergoed.

 

Tarieven en werkwijze organisaties

Per mail of telefonisch kan men contact opnemen om een afspraak te maken voor een kostenloos oriënterend overleg. Van beide zijden kan worden nagegaan of de filosoof iets te bieden heeft waar de klant baat bij kan hebben. Desgewenst stelt de filosoof vervolgens een offerte op met daarin beargumenteerde voorstellen voor een bepaald traject en bij deze offerte zit dan ook een financiële paragraaf.
Op basis daarvan wordt verder overlegd of worden concrete afspraken gemaakt. Het overeengekomen traject kan een incidenteel-consultatief karakter (zoals een 'moreel beraad'), maar kan ook een meer procesmatig trainings- en ontwikkelingskarakter hebben.

Het tarief voor de uitvoering van consultatieve werkzaamheden is maximaal € 500,- per dagdeel (vrijgesteld van BTW); afhankelijk van met name de aard van de werkzaamheden worden ook voorbereidingskosten in rekening gebracht. De offerte geeft hierover altijd tevoren uitsluitsel.