Links


Filosofische praktijken: VFP
De Vereniging voor Filosofische Praktijk bestaat sinds 1989 en is in ons land de bundeling van allen die op dit terrein actief zijn.
Daarnaast zijn er een aantal internationale contacten en verenigingen in andere landen. Zie hiervoor de website van de VFP:

www.verenigingfilosofischepraktijk.nl

De filosofisch consulenten die volgens de Aristonide methodiek werken hebben zich verenigd in Stichting De Hoofdzaken; voor informatie: www.dehoofdzaken.net

Er is ook een internationale organisatie: www.igpp.de