Welkom


De HOOFDZAAK is een 'zaak', een praktijk waar het hoofd en dus het nuchtere en heldere nadenken centraal staat en waar hoofdzaken en bijzaken worden onderscheiden. Het is een praktijk waarin op een 'zakelijke' manier tegen denk-werk wordt aangekeken en waar ten behoeve van dat denkwerk denkgereedschap te vinden is. De HoofdZaak is een filosofische consultatiepraktijk.

 

Op deze website zijn de belangrijkste facetten van deze filosofische praktijk te vinden: in de eerste plaats informatie over de consultatie-mogelijkheden voor particulieren en voor professionals of voor groepen binnen organisaties. Het gaat bij die consulten steeds om de kwaliteit van het denkwerk van de klanten; zie de teksten onder consultatie-mogelijkheden voor particulieren en organisaties. 

Ook treft u de inhoudsopgaven of samenvattingen van enkele eigen publikaties aan, alsmede de bestelmogelijkheden.

Het werk in mijn praktijk staat niet stil en er zijn een aantal projecten gaande; ook daarover is informatie opgenomen. Belangstellenden kunnen over deze projecten (via e-mail) in contact treden.

Deze praktijk heeft een duidelijke eigen identiteit ontwikkeld: het is een "Aristonide" en geen "Platonide" filosofische praktijk. Onder "Projecten" is de landelijke organisatie van Aristonide praktijken vermeld.

Tenslotte is een pagina opgenomen over de bredere context van deze praktijk: de landelijke vereniging, internationale ontwikkelingen etc.